Najšmykľavejšia krajina na svete

Doména:Aká je najsklznejšia krajina na svete?
Justin:Neviem.
Doména:Grécko!