Ako uviazať uzol Palomar

Palomar je jedným z najjednoduchších a najuniverzálnejších rybárskych uzlov. Pro rybár Tom Redington predvádza, ako to zviazať.


1. Vytlačte vlasec cez oko háčika a potom ho zatlačte späť, aby vytvorili slučku.

2. Priviažte voľný uzol nad hlavou.

3. Okolo konca háčika prevlečte očko.

4. Potiahnutím za vlasec utiahnite.


5. Ak je to potrebné, orežte voľný koniec vlasca.